"S námi bude vaše kancelář šlapat."

Bazar

Hledat


Kancelářská technika Reklamační řád


Reklamační řád

  • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Záruční doba pro spotřebitele je stanovena v § 620 občanského zákoníku na dobu 24 měsíců. V případě nákupu firmy, tj. pokud je na daňovém dokladu uvedeno IČ odběratele a výrobek je použit k podnikání, neupravuje obchodní zákoník zákonnou záruku prodávajícího (tj. vznik záruky přímo ze zákona),  upravuje pouze záruku vyplývající ze smlouvy.
  • Prodejce je povinnen vystavit záruční list pouze na žádost zákazníka; umožňuje-li to povaha věci, může být záruční list narazen dokladem o prodeji.
  • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží době vada,má kupující nárok tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, neodborné montáže, nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.
  • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.
  • Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání zásady obecné hygieny.
  • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
  • Podle občanského zákoníku č.367/2000 má kupující právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nás písemně kontaktovat a nepoškozené zboží v původním obalu doručit zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat ceně zboží po odečtení dopravy. Zboží se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli.